Bejelentővédelmi ügyvéd

Bejelentővédelmi ügyvéd

Fedezze fel, hogyan védi meg Önt a bejelentővédelmi ügyvéd a sérelmei bejelentése közben! További részletekért kattintson!

Bejelentővédelmi ügyvéd

Mi a bejelentővédelmi ügyvéd szerepe?

A bejelentővédelmi ügyvéd szerepe jelentőségteljes a panaszok és közérdekű bejelentések kezelésében. Az új törvényi szabályozások alapján, a bejelentővédelmi ügyvéd feladatai közé tartozik a visszaélések, hátrányos megkülönböztetések, zaklatások és egyéb sérelmek bejelentésének fogadása, vizsgálata és megfelelő kezelése. Az ügyvéd biztosítja, hogy a bejelentők védelme garantált legyen, és adataik ne kerüljenek nyilvánosságra.

A bejelentővédelmi rendszer működtetése

A visszaélések bejelentését szabályozó 2023. évi XXV. törvény megköveteli a munkáltatóktól, hogy megfelelő rendszert hozzanak létre a bejelentések kezelésére. Ez a rendszer lehet belső, pártatlan személy vagy egy bejelentővédelmi ügyvéd általi működtetés. A bejelentővédelmi ügyvéd legfontosabb feladata a bejelentések fogadása és kivizsgálása, valamint a bejelentők jogainak védelme.

Ki lehet bejelentővédelmi ügyvéd?

A bejelentővédelmi ügyvédet kizárólag olyan ügyvédi irodák alkalmazhatják, amelyek korábban nem álltak szerződéses viszonyban a megbízóval. Ez biztosítja, hogy a bejelentővédelmi ügyvéd teljesen független és pártatlan legyen az adott ügyben. Az ügyvéd ezen tevékenysége során kizárólag a megbízótól kaphat javadalmazást vagy egyéb előnyt.

A visszaélés-bejelentési rendszer előnyei

A visszaélés-bejelentési rendszer célja, hogy a foglalkoztatottak biztonságban érezhessék magukat, amikor jogsértéseket vagy visszaéléseket jelentenek be. A bejelentések kapcsán a bejelentők védelmet élveznek a megtorlásoktól és diszkriminációtól. A bejelentővédelmi ügyvéd gondoskodik arról, hogy a bejelentések szakszerűen és gyorsan legyenek kezelve, az esetek kivizsgálása pedig pártatlanul történjen.

A bejelentővédelmi ügyvéd díjazása

A bejelentővédelmi ügyvéd által nyújtott szolgáltatások díjazása változó lehet, attól függően, hogy mekkora szervezetekkel dolgoznak együtt. Szabályzat elkészítése esetén a díjak 70.000 – 150.000 forint + Áfa között mozognak, míg a bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatokat havi díjas rendszerben végzik. Ezek a díjak jellemzően 15.000 – 25.000 forint + Áfa havi díjat jelentenek, a szervezet méretétől függően.

Haszonélvezeti jog öröklése

Mi a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog egy olyan jog, amely lehetővé teszi a jogosult számára, hogy egy más személy tulajdonában lévő ingatlant vagy ingóságot birtokoljon, használjon, hasznosítson, illetve annak hasznait szedje. Ez a jog függetlenül fennáll a tulajdonosváltozástól, tehát ha a tulajdonos eladja az ingatlanát, az új tulajdonossal szemben is fennáll a haszonélvező számára biztosított jogok összessége.

Az özvegyi jog és a haszonélvezeti jog közötti különbség

Az özvegyi jog egy speciális eset a haszonélvezeti jogok között. Az özvegyi jog szerint az özvegyet holtig tartóan megilleti a haszonélvezeti jog az elhunyt házastársával közösen lakott lakáson, valamint a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon. Fontos megjegyezni, hogy ez a jog nem korlátozható, és nem lehet megváltani az özveggyel szemben.

A haszonélvezeti jog öröklése

A haszonélvezeti jog öröklése fogalmilag kizárt. A jogszabályok szerint ez a jog vagy határozott időtartamra, vagy pedig a jogosult haláláig állhat fenn, tehát személyhez kötött. Ennélfogva, ha a haszonélvező meghal, a jog nem átruházható vagy örökölhető tovább. Az öröklési jog értelmében a túlélő házastárs holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkehet, azonban ez nem azonos a haszonélvezeti jog öröklésével.

A haszonélvezeti jog átruházása és átengedése

Bár a haszonélvezeti jog öröklése nem lehetséges, a haszonélvező bizonyos esetekben lemondhat a jogáról. Ez azonban nem jelent valódi átruházást, hiszen a haszonélvezeti jog személyhez kötött. A tulajdonos hozzájárulásával a haszonélvező lemondhat jogáról egy másik személy javára, ezt pedig be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. A jog gyakorlása viszont (birtoklás, használat és hasznok szedése) átengedhető, mégpedig akkor, ha a tulajdonos ugyanazon feltételek mellett a dolog használatára vagy hasznosítására nem tart igényt.

Haszonélvezeti jog megszűnése

A természetes személyek esetében a haszonélvezeti jog a jogosult haláláig állhat fenn, tehát nem örökölhető. Jogi személy esetében legfeljebb ötven évig lehet érvényes. A haszonélvezet megszűnik a határozott időtartam lejártával, a jogosult halálával vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, valamint akkor is, ha a haszonélvező megszerzi a dolog tulajdonjogát, vagy ha a dolog megsemmisül.

Ingatlan eladás haszonélvezeti joggal

Amennyiben egy ingatlant haszonélvezeti joggal terhelten kívánunk megvásárolni, fontos tisztában lenni azzal, hogy a haszonélvező jogai (birtoklás, használat) megelőzik az új tulajdonos jogait. Ezért az ilyen típusú ingatlanok vásárlása kockázatot jelenthet. A haszonélvező lemondhat jogáról térítésmentesen vagy ellenérték fejében, utóbbi esetben ez az ún. megváltás.